Arrangmentsikkerhet og tilrettelegging for publikum

– En god opplevelse er en trygg opplevelse

Våre fagområder

Arrangementsikkerhet

Gjennom tett samarbeid med kundene og en helhetlig tilnærming bidrar vi til å lage trygge og gode arrangementer.

Med hovedfokus på opplevelsen bruker vi vår kompetanse og erfaring til å sikre en trygg gjennomføring for både publikum og alle involverte. En god opplevelse er en trygg opplevelse.

Vi jobber med alt fra konferanser med stort behov for presisjon og sikkerhet, til store publikumsarrangementer som festivaler og idrettsarrangementer

Tilrettelegging for publikum

Vi har bred erfaring og kompetanse innen mange former for tilrettelegging for publikum. Dette gjør oss rustet til å tilby en unik kombinasjon av analyse, planlegging og gjennomføring.

Gjennom teoretisk, erfaringsbasert og praktisk tilnærming retter vi fokus mot å forstå publikummets behov og motivasjon i tillegg til hvilken risiko som er involvert. Med dette bidrar vi til en optimalisering av publikumsreisen, i tillegg til å øke tryggheten og redusere utfordringene.

Vår erfaring strekker seg fra kontorbygg, museum, idrettsarenaer, stadioner, konsertlokaler, kollektivtransport til store folkemengder i det private- og offentlige rom.

VÅRE METODER

Hvordan vi arbeider

Gjennom en systematisk tilnærming deler vi gjerne arbeidet vårt i seks hovedområder/ hovedfaser.

Vi kan ha ansvaret for alle disse områdene gjennom prosessledelse eller prosjektledelse med fagansvar, eventuelt bistå med enkeltstående problemstillinger. Ofte blir vi engasjert som sikkerhetsansvarlige, publikumsansvarlige eller lignende roller i de prosjektene vi blir involvert i.

Våre tjenester

 • Rådgivning, herunder:
  • Risikoanalyser
  • Sikringsanalyser
  • Beredskapsanalyser
  • Smittevernanalyser for arrangementer
 • Kapasitetsvurdering
 • Køanalyser
 • Optimalisering av publikumsferd og opplevelse
 • Wayfinding og skilting
 • Sikkerhetsplanlegging (safety og security)
 • Beredskapsplanlegging
 • Helse, miljø og sikkerhet i tilknytning til arrangementer
 • Tegning av kart og utvikling av kartløsninger
 • Oppsett og klargjøring av operasjonsstøtteverktøy
 • Sikkerhetsledelse
 • Publikumsledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosessledelse
 • Operasjonsstyring
 • Arrangementssikkerhet
 • Crowd management (publikumslogistikk og -håndtering)
 • Smittevern
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Beredskap
 • Spesifikke kurs og foredrag etter bestilling

Suksesskriterier – slik vi ser det:

 • Inngående problemforståelse

 • Analyser basert på anerkjent teori kombinert med lang erfaring

 • Grundig og detaljert planlegging

 • God koordinering og gjensidig samarbeid

 • Nøyaktige forberedelser

 • Operasjonalisering og implementering av planverk
 • En robust, forberedt og kompetent gjennomføringsorganisasjon

 • Systematisk evaluering og forbedring