Museer og offentlige bygninger

Åpningen av MUNCH

Det nye Munchmuseet i Bjørvika, Oslo, åpnet fredag 22. oktober 2021.
S Plan har vært engasjert til å analysere risiko og publikumslogistikk i forbindelse med åpningen, samt planlegge og lede arrangementssikkerheten utendørs. Dette har vi gjort blant annet ved å levere en nettverksanalayse – en modell bygget opp som et konseptkart av publikumsferden igjennom museet og beregninger av tilstrømning, kapasitet og køoppbygging på hvert enkelt servicepunkt som publikum må passere.

Illustrasjon: Nasjonalmuseet

Åpning av det nye Nasjonalmuseet

11. juni 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Dette vil bli Nordens største kunstmuseum.
S Plan er engasjert for å planlegge og lede arrangementssikkerheten på åpningsarrangementene. I tillegg bistår vi museet med å ivareta god publikumsflyt. Dette er et omfattende arbeid som består av en rekke ulike analyser, operativ planlegging, opplæring og testing.