Konserter og festivaler

Foto: Steffen Rikenberg / Øyafestivalen

Øyafestivalen
https://oyafestivalen.no
Øyafestivalen er en av Norges største festivaler og arrangeres årlig over fire dager i Tøyenparken i Oslo. Festivalen har en publikumskapasitet på 25.000 personer pr. dag.
S Plan leder Øyafestivalens sikkerhetsavdeling og har ansvaret for festivalens planlegging, kontakt med nødetatene og gjennomføring av planlagte tiltak for et trygt arrangement. S Plan har rollene sikkerhetsleder og beredskapsleder under arrangementet.

Design: Palmesus

Palmesus
https://www.palmesus.com
Palmesus er Skandinavias største strandfest, og arrangeres over 2 dager på Bystranda i Kristiansand. Strandfesten har en publikumskapasitet på nærmere 20.000 publikummere per dag.
S Plan leder Palmesus’ sikkerhetsavdeling og har ansvaret for festivalens planlegging, kontakt med nødetatene og gjennomføring av planlagte tiltak for et trygt arrangement. S Plan har rollen sikkerhetsleder under arrangementet.

Rakettnatt
https://www.rakettnatt.no
Rakettnatt er en av Nord-Norges største festivaler og gjennomføres midt i Tromsø sentrum med hovedscenen på Stortorget. Festivalen har kapasitet på i underkant av 7000 publikummere.
S Plan leder Rakettnatts sikkerhetsavdeling og har ansvaret for festivalens planlegging, kontakt med nødetatene og gjennomføring av planlagte tiltak for et trygt arrangement. S Plan har rollen sikkerhetsleder under arrangementet.