For første gang siden 2018 holdes det et norsk kurs i crowd management – Planlegging og håndtering av folkemengder.

Kurset vil bli holdt av Jørgen Aass som har mer enn 30 års erfaring fra de største arrangementene i Norge.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for arrangører, sikkerhets- og transportplanleggere, nødetater og andre som planlegger for-, eller har ansvaret for steder der mange mennesker ferdes.

Beskrivelse av kurset

Det engelske uttrykket «Crowd Management» handler om å legge forholdene til rette for at store folkemengder kan samles til gode og trygge opplevelser, i motsetning til det engelske uttrykket «Crowd Control» som dreier seg om å håndtere en «fiendtlig» folkemengde, eller en folkemengde ute av kontroll.

Kurset tar sikte på å gi deltakerne økt forståelse for viktige elementer ved planlegging for folkemengder, samt sentrale punkter for sikre gode og trygge opplevelser under selve gjennomføringen.

Kurset vil ta for seg emner som:
  • Vurdering av risiko knyttet til folkemengder
  • Køteori
  • Dynamikker i folkemengder
  • Utforming og dimensjonering av inngangssystem og sikkerhetskontroll
  • Beregning av publikumskapasitet
  • Arenautforming
  • Beregning av rømningskapasitet for utendørsarrangement

Praktisk informasjon

Kurssted: S Plan AS, Sandstuveien 70F, 0680 Oslo
Kursdato: 10. og 11. april 2024 (kurset gảr over 2 dager)
Tid: 09.00- 16.00 begge dager
Pris: 10.000,- per person inkludert lunsj begge dager. Ta kontakt for rabatt ved 3 eller flere påmeldte.

Da vi har et begrenset antall plasser, anbefaler vi påmelding så raskt som mulig.

Ved spørsmål vedrørende kurset, send e-post til: jorgen(at)splan.no

Kurset er dessverre utsolgt, men du kan sette deg på venteliste ved å fylle ut skjemaet nedenfor