Offentlige prosjekter og offisielle markeringer

22. juli minnemarkering, Oslo Spektrum

22. juli 2021 var det 10 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Regjeringen markerte dette med blant annet en direktesendt minnemarkering i Oslo Spektrum. S Plan leverte sikkerhetsleder og smittevernleder, inkludert analyser, planlegging, forberedelser og ledelse under gjennomføring.

Utdelingen av Nobels fredspris

Den Norske Nobelkomite deler årlig ut Nobels Fredspris. Arrangementene i tilknytning til utdelingen er planlagt og koordinert av Det Norske Nobelinstituttet som kan regnes som komiteens sekretariat.
S Plan har vært engasjert som instituttets sikkerhetskoordinator og har spilt en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av sikkerhetstiltakene rundt de ulike arrangementene under Nobeldagene i desember.

Massevaksinering Stavanger kommune

I forbindelse med Stavanger kommunes planlegging av massevaksinering mot koronaviruset våren og sommeren 2021, ble S Plan engasjert for å kvalitetssikre planene med hovedfokus på risiko forbundet med utendørs forflytning og håndtering av innbyggerne som skulle vaksineres. S Plan leverte en rapport med anbefalinger basert på vår kompetanse og erfaring med håndtering av store folkemengder.

Reguleringsplan Bybanen i Bergen

– Bruk av holdeplass på Sanbrogaten under store arrangement
Med målsetting om å avdekke viktige faktorer og risiko knyttet til store arrangementer på Bergenhus Festning eller Bryggen som kan påvirke reguleringsplanarbeidet med Bybaneholdeplass i Sandbrogaten, leverte S Plan en workshop, analyser og rapport som underleverandør til Norconsult.

«Kulturministerens sommergruppe»

Daværende Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja satte våren 2021 ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kunne gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. S Plans deltok med 2 representanter i gruppens fagutvalg som leverte grunnlaget for sommergruppens rapport

Utprøving av hurtigtester ved store kulturarrangement

Folkehelseinstituttet (FHI) ønsket våren 2021 sammen med en sammenslutning av norske konsert- og festivalarrangører å gjennomføre store innendørs konsertarrangementer for å undersøke om bruk av hurtigtester av publikum er et effektivt tiltak for å hindre smittespredning ved slike arrangementer.
Prosjektet var et direkte resultat av arbeidet faggruppen med bidrag fra S Plans ansatte leverte til kulturministerens «Sommergruppe».
S Plan ved seniorkonsulent Stian Strømseth var sentral i faggruppen fra arrangørbransjen som planla prosjektet sammen med FHI.