Om S Plan

Arrangementsikkerhet og tilrettelegging for publikum

S Plan AS eies av Stian Strømseth, Jørgen Aass og Pro Sec Professional Security AS med like andeler.

Med mer enn 70 års samlet erfaring startet vi S Plan 1.februar 2020 for i felleskap å kunne tilby enda bedre tjenester innen arrangementsikkerhet og tilrettelegging for publikum.

Foto: Medvind Eventbyrå/Stine Østby

I S Plan har vi 3 leveregler vi strekker oss etter:

S Plan er medlem av Global Crowd Management Alliance, en organisasjon som ønsker å heve kvaliteten på publikumshåndtering (crowd management) globalt. Dette skal skje gjennom læring, påvirkning og motivering av personer og organisasjoner og på den måten legge til rette for positiv endring i bransjen.

Ansatte

Selv om det ikke er lenge siden S Plan ble etablert, har vi som står bak og jobber i selskapet en omfattende erfaring og kompetanse innenfor våre fag.

JØRGEN AASS

Daglig leder og partner

Jørgen har rundt 30 års erfaring innenfor arbeid med arrangementssikkerhet og publikumslogistikk. Hans spesialfelt er særlig knyttet til store arrangementer, folkemengder og høysikkerhetsarrangementer. Han har erfaring fra både sport, kultur og offentlige arrangementer i alle størrelser og han er en av få nordmenn som har en universitetsgrad i «Crowd and Safety Management».

I tillegg til å jobbe som rådgiver og prosjektleder er Jørgen en erfaren kurs- og foredragsholder. Han har blant annet holdt forelesninger på Politihøyskolen, Nasjonalt Utdanningssenter for Sikkerhet og Beredskap (NUSB) og Høyskolen på Lillehammer, i tillegg til en rekke egne kurs.

Stian Strømseth

STIAN STRØMSETH

Seniorrådgiver og partner

Stian er særlig opptatt av at alle involverte i et prosjekt kan påvirke hvor trygg eller hvor god publikumsopplevelsen blir — både positivt og negativt — og at samspill og fokus på helheten derfor er viktig. For å oppnå dette tar han blant annet med seg erfaringen fra sin snart 30-årige yrkesbakgrunn som gründer og leder inn i prosjektene han jobber med, i tillegg til et sterkt engasjement for faget publikumshåndtering som i utlandet heter «Crowd Management»

Stian har de siste 10 årene jobbet med mange av de største arrangementene i Norge, blant annet festivaler, konserter, idretts- og byarrangementer. Han har en Bachelor i Internasjonal Beredskap fra UiT Norges arktiske universitet og flere kurs innen Crowd Management og Crowd Psychology fra utlandet.

I forbindelse med arrangementer har Stian som oftest roller som sikkerhetsleder med ansvar både planlegging og gjennomføring, som operativ leder eller beredskapsleder.

Han deler gjerne av sin kunnskap med andre gjennom å holde kurs eller forelesninger, og er blant annet en av flere kursholdere for Norske Konsertarrangører.

Stian Strømseth

GAUTE WILLIAM KARLSSON

Senior sikkerhetsrådgiver

Gaute har jobbet med arrangement og arrangementssikkerhet i mer enn 10 år. Først og fremst med store festivaler og konserter, men også med messer, konferanser og andre arrangementer. Med bakgrunn som festivalprodusent og sikkerhetsleder har han bred arrangørfaglig bakgrunn.

Gaute jobber etter prinsippet om at arrangement og sikkerhet ikke er to separate elementer. Tvert imot er det avgjørende at sikkerheten er en naturlig del av arrangementet slik at den bidrar til trygge og gode publikumsopplevelser.